Aktuellt

Länstyrelsen varnar för sjögull – en vacker men förrädisk vattenväxt

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt som invaderat våra vatten och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen och i Brändeborgsfjorden, Hönshyltefjorden och Granödammen, varnar Länsstyrelsen i Kronobergs län.

För att informera om vad som görs för att bekämpa och hur vi alla måste hjälpas åt att inte sprida växten vidare har man gett ut ett informationsblad som du kan läsa här:

Klicka på bilden för att öppna informationsbladet som PDF.

Nu kommer djupkartan för Åsnen

Djupkarta över Åsnen i digital form med Lowrance gps.
Djupkarta över Åsnen i digital form med Lowrance gps.

Sedan en tid tillbaka har Åsnens Fiskevårdsområdesförening jobbat med att djupmäta Åsnen ned hjälp av Myrica AB och Sportfiskekartor.

Detta arbete är en fortsättning av och ett komplement till den farledskarta som har varit klar sen tidigare. Nu börjar även djupkartan bli klar och vi har fått ett första provexemplar.
Fortsätt läsa ”Nu kommer djupkartan för Åsnen”

Följ med på fiskeresa till Helsingborg

Välkommen att följa med Åsnens fiskevårdsområdesförening till Helsingborg på fiskeresa!

Foto: Einarspetz, Wikimedia CC BY 3.0.

Fisketuren går mellan 12:30 och 16:30. Därefter återresa med beräknad ankomst till Växjö kring 20:00.

Om du inte vill fiska finns möjlighet att tura till Helsingör eller strosa i Helsingborg.

Medtag förmiddagsfika, i övrigt ingår mat och dryck.

När: söndag den 27 augusti 2017
Var: Helsingborg, Öresund
Hur: Buss utgår från Växjö via Vrankunge skola 7:30,  Kärrasand 8:00, Urshult 8:15 och Ålshult 8:30.
Pris: 200 kr per person och då ingår båt, bussresa och mat förutom förmiddagsfika.
Anmälan: till Gösta Johansson 0477-21 000, Börje Svensson 070-756 81 70 eller via mail borje.toftastrand@tele2.se

Om du anmäler dig via mail, glöm inte att ange namn på medföljande deltagare, var du/ni stiger på bussen, telefonnummer, e-postadress och om du/ni ska fiska eller inte.

 

Åsnens FVOF kallar till fiskestämma 2017

2017-03-14

Nu är de tre fiskevårdsområdenas stämmor genomförda och det har blivit dags för hela fiskevårdsområdesföreningen att hålla årsstämma.

Måndag den 27 mars hålls årsstämman kl 19:00 i Kärrasands bygdegård. I samband med stämman kommer även lantmätare Håkan Söderberg att hålla ett kortare föredrag om de olika gränser som finns i en sjö.

Välkommen, hälsar styrelsen!

När: Måndag den 27 mars kl 19:00

Var: Kärrasands bygdegård

Vad: Årsstämma för hela Åsnens fiskevårdsområdesförening, med extra föredrag

 

Nya stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening

Uppdaterad 2017-02-28, tidigare publicerad 2016-06-07 

På förra årets ordinarie fiskestämma som hölls den 21 mars 2016 antogs förslag till nya stadgar. För att stadgeändringarna ska gälla måste de dels godkännas av Länsstyrelsen, dels godkännas på en extra stämma. Nu är allt klart.

Den 11 april 2016 hölls en extra stämma där ändringarna antogs och nu har även Länsstyrelsen godkänt ändringarna.

På senaste årsmötet som hölls den 27 februari 2017 uppdaterades så stadgarna med Länsstyrelsens ärendenummer och nu finns dessa att se här:

Nya stadgar för Åsnens FVOF 2016

 

Dags för skötselområdenas fiskestämmor 2017

Åsnens Fiskevårdsområdesförenings tre skötselområden kallar nu till ordinarie fiskestämma.

För  Åsnens Norra skötselområde hålls stämman måndagen den 27 februari kl 19:00 i Vrankunge Skola.

För Åsnens Östra skötselområde hålls årsmötet måndagen den 27 februari kl 19:00 i Loke, Jät.

För Åsnens Södra skötselområde hålls årsmötet tisdagen den 28 februari kl 19:00 i Fiskestugan, Urshult.

Välkomna! hälsar styrelsen.

Kallelse till extra fiskestämma 2016

640px-3D_Judges_GavelÅsnens fiskevårdsområdesförening kallar nu till extra stämma.

Stämman hålls måndagen den 11 april kl 17:30 i Kärrasands bygdegård.

På den ordinarie stämman som hölls de 21 mars godkändes förslaget till nya stadgar med två ändringar. De två ändringarna är:

Möjligheten att sälja långrevskort togs bort och nedre gräns för utbetalning till fiskerättsägare höjdes till 2 % av prisbasbeloppet.

Måste godkännas på extra stämma

§ 1 – § 10 måste godkännas av Länsstyrelsen och § 11 och resterande måste godkännas av en extrastämma. Det är alltså denna extrastämma som hålls måndagen den 11 april kl. 17.30 i Kärrasands bygdegård.

Nya Stadgar för Åsnens FVOF 2016

Protokoll fört vid Åsnens Fiskevårdsförenings årsstämma den 21 mars 2016 i Kärrasand

Välkommen!