Om denna webbplats

Åsnens fiskevårdsområdesförening driver denna webbplats med syfte att främja fisketurism i sjön Åsnen och vara en plattform för fiskevårdsområdets information, både till turister och fiskevattenägare i Åsnen.

Allt material så som bilder, texter och filmer på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som Åsnens fiskevårdsområdesförening köpt eller på annat sätt erhållit rätt att publicera.

Undantaget är publicerade fotoutställningar där namngivna fotografer ställer ut på föreningens hemsida. I dessa fall har fiskevårdsområdesföreningen bara fått lov att publicera dessa utställningar så länge upphovrättsinnehavaren samtycker.

Åsnens fiskevårdsområdesförening samarbetar gärna med andra fiskevårdsområdesföreningar, företag och övriga föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i och kring Åsnen så länge deras verksamheter inte står i strid med Åsnens fiskevårdsområdesförenings intressen.

Vill du medverka på denna webbplats, påtala felaktigheter, ge synpunkter, dela material eller samverka på andra sätt är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen eller webbmaster direkt.

Åsnens fiskevårdsområde