Välkommen att fiska i sjön Åsnen – södra Sveriges fiskeparadis!

Aktuellt

Åsnen är en fantastisk sjö på många sätt. Förutom storslaget fiske med chans att fånga Smålands största byten bjuder Åsnen på storslagna scener och ett enastående friluftsliv.

Och det allra mesta är fritt tillgängligt för alla som önskar, men det finns även regler att följa. Här hittar du priser och platser där du kan lösa fiskekort. Eller varför inte lösa fiskekort online?

Med fiskekort är du varmt välkommen att fiska såväl från båt som utmed Åsnens stränder. Du kan till och med hyra båt på flera ställen. Men det finns ändå några regler att följa:

 • Som fisketurist är du varmt välkommen som gäst till vår fantastiska sjö, men vi ber dig respektera våra privata bryggor, stränder och fasta redskap som nät, ryssjor och bottengarn.
 • Allemansrätten medför såväl rättigheter som skyldigheter.
 • Fiskarnas minimimått hittar du här.
 • Det råder fiskeförbud av gös under maj månad i hela sjön.
 • Du måste lösa fiskekort för att få fiska i Åsnen.

Inte bara ett fiskeparadis

Åsnen är inte bara ett fiskeparadis. I och runt Åsnen häckar även en mängd fågelkolonier som till exempel örn, storlom, fiskjuse och lärkfalk. För att skydda dessa kolonier har flera öar och känsliga områden reserverats med tillträdesförbud under perioden 1/4 – 31/7. Dessa områden är märkta med fågelskyddsområdesskyltar under perioden.

Flyttfåglarnas rastplats

Under höst och vår rastar dessutom en mängd flyttfåglar utmed Åsnens stränder. En mycket stor mängd gäss rastar i området, främst utmed Åsnens västra sida upp mot Huseby där du även kan se tranor och svanar mellanlanda. Har du tur kan du även få se flockar med storskrakar jaga i Åsnens grunda vikar och sund, och kanske en och en annan havsörn som passar på att fånga mat. På Åsnens östra sida rastar även duvor och tättingar.

Fisketurister vid Mjolknabbens Camping.

Bilder ur Fotograf Jeanette Håkanssons Åsnen-utställning. Klicka på bilden för att se fler av hennes Åsnen-bilder.

Fiskekortspriser och regler

Prices for fishing-licence and rules for fishing

Preise für Angelkarte und Regeln für das Angeln

Ceny licencji we˛ dkarskich i reguly zasad we˛ dkowania

Perioder

Årskort, hela sjön

Månadskort

Veckokort

Dagkort

Fisksorter

Gös

Ål

Gädda

Öring

Priser

1 000 kr

500 kr

400 kr

120 kr

Min- och maxmått

45 – 70 cm

70 cm

50 – 80 cm

40 cm

Fiskeregler i Åsnen

 • I fiskekort ingår handredskapsfiske och fiske med max 10 st angelkrok.
 • Fiskekort gäller som familjekort
 • Ungdomar under 16 år gratis fiske.
 • Kortet gäller endast för omnämnda fiskesätt inom angivet fiskevatten, får ej överlåtas och   skall medföras vid fiske och uppvisas vid anmodan.
 • Vid trolling (drag efter motorbåt) gäller max två spön per fiskekort.
 • Max två fiskar, gös eller gädda, per fiskekort och dag.
 • Fiskeförbud av gös råder i hela sjön under hela maj månad.
 • Ingen så kallad vitfisk eller abborre bör släppas tillbaka i sjön.
 • Fiskare skall respektera privata bryggor, stränder och fasta redskap (nät, ryssjor, bottengarn etc.) samt visa den hänsyn som allmän hyfs och allemansrätten kräver.
 • Respektera tillträdesförbudet på områden med fågelskyddsområdesskyltar som gäller mellan den 1 April – 31 Juli eller 1 februari – 15 augusti.

Köp fiskekort online:

iFiske

Time periods

One year licence, entire lake

Monthly licence

Weekly licence

Daily licence

Fisksorter

Pike-perch  

Eel

Pike

Salmon trout

Prices

1 000 kr

500 kr

400 kr

120 kr

Min and max dimensions

45 – 70 cm

70 cm

50 – 80 cm

40 cm

Rules for fishing in the lake Åsnen

 • The fishinglicence is only valid for fishingrods.
 • The fishinglicence is a familylicence valid for husband/wife and children.
 • Young people under the age of 16 fish for free.
 • The licence is valid in the specified area and is not transferable. It must be shown on demand.
 • When trolling (dragging behind the motorboat) a maximum of two fishing rods are permitted per licence.
 • Maximum 2 fishes, pike-perch or pike, per fisheries cards and day.
 • Catching pike-perch is forbidden the whole month of May.
 • White fish and perch should not be returned into the lake.
 • All fishermen are asked to respect privately owned jetties, beaches and other permanent equipment (such as nets, fishing traps etc). They should also show respect and follow the general demands made by the public right of access code.
 • Respect the prohibition of landing on islands with signs of protected area for birds during the period 1 April – 31 July or 1 February – 15 August.

Buy fishing permit online:

iFiske

Zeiträume

Jahreskarte, Gesamter See

Monatskarte

Wochenkarte

Tageskarte

Fischarten

Zander

Aal

Hecht

Lachsforelle

Preise

1 000 kr

500 kr

400 kr

120 kr

Min und max abmessungen

45 – 70 cm

70 cm

50 – 80 cm

40 cm

Regeln für das Angeln im See Åsnen

 • Die Angelkarte gilt für das Angeln mit Angelruten.
 • Die Angelkarte gilt als Familienkarte für Mann/Ehefrau.
 • Jugendliche unter 16 Jahren gratis angeln.
 • Die Angelkarte gilt nur für das bestimmte Fischwasser, ist nicht übertragbar, ist stets mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.
 • Für Trolling (schleppen mit Motorboot) gelten maximal zwei Ruten pro Karte.
 • Max 2 Fische, Zander oder Hecht, pro Angelkarten und Tag.
 • Angelverbot für Zander gilt für den gesamten Monat Mai.
 • So genannte Weißfische und Barsche dürfen nicht in den See zurückgeworfen werden.
 • Angler müssen private Stege, Strände und fest installierte und markierte Fischereieinrichtungen (Netze, Reusen, Grundnetze etc) beachten, sowie durch gutes Verhalten zur Beachtung des Jedermannsrechtes beitragen.
 • Respektieren Sie ausserdem das Verbot des Betretens auf Inseln im Vogelschutzgebiet vom 1. April – 31. Juli oder 1. Februar – 15. August.

Kauf Angelkarte online:

iFiske

Licencji

One year licence, entire lake

Monthly licence

Weekly licence

Daily licence

Gatunki ryb

Sandacz

Węgorz

Szczupak

Pstrąg

Ceny

1 000 kr

500 kr

400 kr

120 kr

Minimalne i maksymalne wymiary

45 – 70 cm

70 cm

50 – 80 cm

40 cm

Reguly

 • Licencja połowowa jest ważna tylko dla wędek
 • Mlodzi ludzie poniZej 16 roku 2ycia ryby wolne
 • Licencja wędkarska jest osobista i ważna tylko dla jednej osoby
 • Licencja nie jest zbywalna i musi być pokazana na żądanie
 • Podczas trollingu (przeciąganie za motorówką) dozwolona jest jedna wędka na licencję
 • Minimalne wymiary szczupaka i sandacza wynoszą 40 cm
 • Te same zasady obowiązują w przypadku licencji rodzinnych, ale można użyć po jednej wędce
 • Te same zasady dotyczą jabłek na roczne licencje, ale można użyć do 12 wędek
 • Aby uzyskać licencję na połów lodu, możesz użyć do 12 wędek

Licencja głowy online:

iFiske
Åsnens fiskevårdsområde