Urshult 22 september 2022

Fiskevattenägare i Åsnen!

Insamlingen av kontaktuppgifter har pågått sedan i slutet av maj. Cirka 78 % av fastigheterna har hittills lämnat sina uppgifter.

Detta utskick går till alla fiskevattenägare i Åsnen som lämnat sin mejladress och kontaktuppgifter, inkluderande konto eller bankgiro, för utbetalning. Det skickas både till de som är kontaktpersoner och de andra delägarna som vi fått mejladresser till. Det går även till ägare som meddelat att de avstår från utbetalningen.

Måndag 19 september 2022 så beslutades av styrelsen för Åsnens FVOF att utdelningen kommer att bli 200 kr per hektar. Antalet hektar fiskevatten i Åsnen för era fastigheter framgår från  ägar- och fastighetsdata som skickades till er tillsammans med brev till Åsnens fiskevattenägare och eventuell fullmaktsblankett.

Utbetalningarna kommer nu att starta och det kan ta upp till 30 dagar innan alla är gjorda. I meddelandefältet för utbetalningen kommer skrivas Åsnen och fastighetsbeteckningen för en av fastigheterna (om det är flera fastigheter).

Ett nytt mejl-utskick till samma mottagare kommer att göras när kassören är klar med utbetalningarna.

Med vänlig hälsning,
Klas Samuelsson, ansvarig för fiskevattenägarlängden för Åsnen och Anders Häggblad, kassör Åsnens FVOF

Åsnens fiskevårdsområde