Alla handlingar inför årsstämman 2024

Här är alla handlingar inför årsstämman den 25 mars: Resultatrapport 20230101-20231231 Balansrapport 20230101-20231231 Dagordning 2024-03-25 Verksamhetsberättelse 2024-03-25 Fiskeregler förslag 2024 Fiskekortspriser förslag 2025 Budget 2024 Ersättningar 2024 Åsnens...

Åsnens FVO kallar till årsstämma 2024

Åsnens fiskevårdsområdesförening kallar till årsstämma. Vi bjuder på förtäring innan ordinarie stämmoförhandling.  När: Måndag den 25 mars 2024, fika från kl 18:00, stämmoförhandlingarna börjar kl 19:00 Var: Kärrasand, Vemboö bygdegårdsförening, Urshult Anmälan: Ingen...

Inbjudan till årsmöte i skötselområdena

Åsnens fiskevårdsområdes skötselområden bjuder nu in till årsmöte i respektive skötselområde – Åsnens Norra FVO, Åsnens Södra FVO och Åsnens Östra FVO. De tre skötselområdena bjuder var för sig på sedvanliga årsmötesförhandlingar samt förtäring under kvällen....

Åsnens FVO inbjuder till Fiskestämma 2023

Åsnens FVO inbjuder till Fiskestämma i Kärrasand den 20/3 2023 kl 18:00. Vi börjar kl 18:00 med lite förtäring och startar mötesförhandlingarna kl 19:00. Länsstyrelsen Kronoberg kommer och berättar om vattenregleringen i sjön. Anmälan för förtäring senast den 15/3...

Åsnens FVO håller årsmöte 2023

Åsnens Fiskevårdsområdesförenings skötselområden håller årsmöte 2023. Här är tid och plats för respektive skötselområde: Norra Skötselområdet: 20/2 i Vrankunge Skola 19:00 Södra Skötselområdet: 21/2 i Fiskestugan 18:00 Östra Skötsel området: 6/3 i Loke Jät 19:00...

Brev till fiskevattenägare om utdelningen

Urshult 22 september 2022 Fiskevattenägare i Åsnen! Insamlingen av kontaktuppgifter har pågått sedan i slutet av maj. Cirka 78 % av fastigheterna har hittills lämnat sina uppgifter. Detta utskick går till alla fiskevattenägare i Åsnen som lämnat sin mejladress och...

ÅSNENS FVOF inbjuder till RESA till HELSINGBORG

När: Lördagen den 13 aug 2022 Var: Buss utgår från Växjö via Väghult 7.30 Jät 78.45, Urshult kyrkan 8.00 Ålshult 8.15 Vad: Vi börjar med ett besök på Scandinavien Silver Eel(vår ålyngelleverantör) som bjuder på fika och visning av företagets åluppfödning. På...

Brev till Fiskevattenägare i sjön Åsnen

Åsnens FVOF styrelse har beslutat att upprätta en ägarförteckning över samtliga fiskevattenägare i sjön Åsnen. Orsaken till detta beslut är att försäljning av fiskekort har genererat inkomster till föreningen. Mot bakgrund av detta har föreningen beslutat om att dela...

Dags för fiskestämma 2022

Åsnens Fiskevårdsområdesförening bjuder in till fiskestämma i Parken i Urshult den 25/4. Vi börjar med lite förtäring och håller därefter sedvanliga förhandlingar. Var: Parken i Urshult När: Måndag den 25 april, förtäring vid kl 18:00, förhandlingarna börjar kl 19:00...
Åsnens fiskevårdsområde