Åsnens FVO kallar till årsstämma 2024

Åsnens fiskevårdsområdesförening kallar till årsstämma. Vi bjuder på förtäring innan ordinarie stämmoförhandling.  När: Måndag den 25 mars 2024, fika från kl 18:00, stämmoförhandlingarna börjar kl 19:00 Var: Kärrasand, Vemboö bygdegårdsförening, Urshult Anmälan: Ingen...

Inbjudan till årsmöte i skötselområdena

Åsnens fiskevårdsområdes skötselområden bjuder nu in till årsmöte i respektive skötselområde – Åsnens Norra FVO, Åsnens Södra FVO och Åsnens Östra FVO. De tre skötselområdena bjuder var för sig på sedvanliga årsmötesförhandlingar samt förtäring under kvällen....

Åsnens FVO håller årsmöte 2023

Åsnens Fiskevårdsområdesförenings skötselområden håller årsmöte 2023. Här är tid och plats för respektive skötselområde: Norra Skötselområdet: 20/2 i Vrankunge Skola 19:00 Södra Skötselområdet: 21/2 i Fiskestugan 18:00 Östra Skötsel området: 6/3 i Loke Jät 19:00...

Brev till Fiskevattenägare i sjön Åsnen

Åsnens FVOF styrelse har beslutat att upprätta en ägarförteckning över samtliga fiskevattenägare i sjön Åsnen. Orsaken till detta beslut är att försäljning av fiskekort har genererat inkomster till föreningen. Mot bakgrund av detta har föreningen beslutat om att dela...

Dags för fiskestämma 2022

Åsnens Fiskevårdsområdesförening bjuder in till fiskestämma i Parken i Urshult den 25/4. Vi börjar med lite förtäring och håller därefter sedvanliga förhandlingar. Var: Parken i Urshult När: Måndag den 25 april, förtäring vid kl 18:00, förhandlingarna börjar kl 19:00...

Årsmöten i skötselområdena

Kallelse till årsmöte – Åsnens fiskevårdsområdesförening håller årsmöten i de tre olika skötselområdena Södra, Norra och Östra den 24 och 25 februari. Här är tider och platser: Åsnens Södra skötselområde När: 24 februari kl 18:00 Var: Fiskestugan i Urshult Vad:...
Åsnens fiskevårdsområde