Kallelse till extra fiskestämma 2016

640px-3D_Judges_GavelÅsnens fiskevårdsområdesförening kallar nu till extra stämma.

Stämman hålls måndagen den 11 april kl 17:30 i Kärrasands bygdegård.

På den ordinarie stämman som hölls de 21 mars godkändes förslaget till nya stadgar med två ändringar. De två ändringarna är:

Möjligheten att sälja långrevskort togs bort och nedre gräns för utbetalning till fiskerättsägare höjdes till 2 % av prisbasbeloppet.

Måste godkännas på extra stämma

§ 1 – § 10 måste godkännas av Länsstyrelsen och § 11 och resterande måste godkännas av en extrastämma. Det är alltså denna extrastämma som hålls måndagen den 11 april kl. 17.30 i Kärrasands bygdegård.

Nya Stadgar för Åsnens FVOF 2016

Protokoll fört vid Åsnens Fiskevårdsförenings årsstämma den 21 mars 2016 i Kärrasand

Välkommen!

 

Nu är farledskartan klar

Nu finns Farledskartan över Åsnen att köpa.
Nu finns Farledskartan över Åsnen att köpa.

Farledskartan över Åsnen är nu klar och finns att köpa. På kartan visas farlederna med djup och intilliggande grund.

På baksidan av kartan hittar du delförstoringar av särskilda områden som är markerade på kartans huvudsida.

Vattenresistent

Åsnen-kartan är tryckt på ett lätt, tunt och vattenresistent material som dessutom är både riv och slittåligt. Perfekt att ha med sig i båten med andra ord.

Farledskartan kostar 200 kronor och finns att köpa på de större återförsäljningsställen där det säljs fiskekort. Här är papperskartans båda sidor:

Farledskarta över Åsnen - huvudsida
Farledskarta över Åsnen – huvudsida
Farledskarta över Åsnen - delförstoringar från huvudsidan
Farledskarta över Åsnen – delförstoringar från huvudsidan

Ej i digital form

Av upphovsrättsliga skäl finns kartan bara att köpa på papper. Det går alltså inte att köpa en digital kartfil för användning i gps.

Revidering av Åsnens farleder

Åsnens farledskartaRevideringen har utgått från äldre farledskarta och har utförts av representanter för de tre skötselområdena.

Under aug-sep 2013 har de reviderade lederna mätts in i fält och vid behov justerats.
Inmätningen har skett med GPS-positionerad ekolodning kompletterad med Lowrance Structure Scan 
i syfte att i möjligaste mån upptäcka stenar och grund i farlederna och dess närhet.

En sektorbredd på upp till 75 m
 på respektive sida om farleden har scannats av. På djup mindre än ca två meter ökar emellertid osäkerheten 
i scanningen. De sträckor där farleden är grundare än så är risken för förekomst av ej markerade stenar större.

Åsnen är en huvudsakligen grund sjö med rikligt med stenar, ofta även i oväntade lägen och vattendjup.
 Den uppmätta farledskartan ska nyttjas som en rekommendation och med respekt för att det finns grund
 och stenar som inte är utmärkta.

Farledskartan nyttjas på eget ansvar!

På farledskartan har endast de grund, stenar, grynnor och vegetation markerats som bedömts ha betydelse för navigering i farledens omedelbara närhet. Dessa objekt är inte markerade i övrigt men är i hög grad rikligt förekommande.

Referensvattenytan för djupangivelser är 138,7 m ö h i höjdsystemet RH2000.

Mer om den färdiga farledskartan

Fiskets dag den 25 augusti

flöteDen 25 augusti är det Fiskets dag och traditionsenligt anordnar Fiskevattenägarna, Sportfiskarna, kommunerna och Länsstyrelsen fiskeaktiviteter. För Åsnens del sker aktiviteter som fisketävlingar och tipspromenader på Getnö Gård med start vid 9:00.

Program Fiskets dag på Getnö

 • 09:00 Anmälan och information
 • 10:00 Fisketävlingar startar – mete
  Vuxenklass (> 15 år) 50 kr
  Juniorklass (< 15 år) 20 kr
 • 12:00 Fisketävlingar avslutas med invägning
 • Tipspromenad pågår hela dagen
 • 12:30-14:00 Lantcaféet håller öppet med möjlighet att köpa lunch eller fika
 • Efter lunch: Prisutdelning metetävlingar och tipspromenad

Fler eftermiddagsaktiviteter:

Fiskeinformation – lär dig olika fiskemetoder:

 • Träffa våra fiskeguider på Getnö Gård
 • Även flugfiskeinstruktörer, teknik, Casting, m.m.
 • Prova på riktigt flugfiske i Kålsjön

Länsstyrelsen Kronoberg om Fiskets dag 2013
Getnö Gård

Fiskeläger för ungdomar

Den 28-29 september arrangerar Tingsryds kommun fiskeläger i Åsnen för ungdomar. Lägret hålls vid Mjölknabbens camping och vänder sig till ungdomar mellan 7 och 18 år.

fiskelager_mjolknabben– Lägret är ett EU-finansierat projekt för att vi ska kunna utveckla fisketurismen i Tingsryds kommun. Satsningen är ett led i att göra fisket attraktivt bland annat kring sjön Åsnen, säger sportfiskeguiden Alexander Jeanson, till Smålandsposten. Alexander Jeanson leder och arrangerar lägret tillsammans med Carl Olson.

Tingsryds kommun om fiskelägret
Se inbjudan