Insättning av ålyngel

Åsnens fiskevårdsområdesförening sätter regelbundet ut ålyngel. 2013 satte föreningen ut ålyngel för 170 000 kronor i sjön Åsnen.

Insättning av ål 2009

Insättning av ål skedde i juli på det södra skötselområdet. Det sattes ut 4 stycken lådor med ca 1 500 stycken ålar i vardera. På följande platser skedde utsättning: Rössvik, Klasamåla, Segersnäs och Sirkön Man räknar med att cirka 10 -20 % kan tänkas överleva. Det är Gösta Johansson, Segersnäs som sätter ut ålarna.

Åsnens fiskevårdsområde