Om sjön Åsnen

Åsnen har en yta på 150 kvadratkilometer och befinner sig 138 meter över havet. Det finns många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och stor variation. Åsnen har en strandlinje på hela 740 km. Största djup är 14 meter och medeldjupet är på 3 meter.

Skatelövsfjorden norrut

Skatelövsfjorden norrut

Åsnen är Smålands näst största sjö som ligger helt inom landskapet. Endast Bolmen är större. Sjön har en form som är karakteristisk för ett stort antal nordiska sjöar: den är sönderstyckad i flera större och mindre fjärdar (kallas i vissa fall fjordar, till exempel Skatelövsfjorden) och vikar, vilka i stort sett är orienterade på samma sätt med nord-sydlig längdutsträckning. Den betydande Helige å rinner ned i Åsnen från sjön Salen vid Huseby bruk. Åsnen avvattnas av Mörrumsån i sydvästra delen av sjön.

Mörrumsån

Mörrumsån

Åsnen har historiskt spelat en viktig roll för transporter, bl.a. för Huseby och Ålshults Bruk, både som vinterväg och båttrafik sommartid samt för flottning av timmer. Den sk. Holländarvägen från 1600-talet gick över Skatelövsfjorden via Mörrumsån (även parallell vagnsled) till Karlshamn. Förekomst av sjömalm har varit råvarubas till järnbruken.

Sirkö norra bro

Sirkö norra bro

I sjön finns ett par broförbindelser, bland annat Sirköbron uppförd i mitten av 1800-talet mellan Hössöhalvön och Sirkön samt bron vid Torne, invigd 1884. Ön Kläcklinge har två broförbindelser, den norra också byggd på 1850-talet och den södra genom AK-arbeten under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet.

Det finns ett antal borgar i och runt sjön, bland annat på Sirkön finns fornborgen Vägghall och på en holme i Jät finns Jätsholms borgruin, en borg från medeltiden.
(Källa: Wikipedia)

Åsnens fiskevårdsområde