Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt som invaderat våra vatten och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen och i Brändeborgsfjorden, Hönshyltefjorden och Granödammen, varnar Länsstyrelsen i Kronobergs län.

För att informera om vad som görs för att bekämpa och hur vi alla måste hjälpas åt att inte sprida växten vidare har man gett ut ett informationsblad som du kan läsa här:

Klicka på bilden för att öppna informationsbladet som PDF.

Åsnens fiskevårdsområde