Åsnens fiskevårdsområdesförening kallar till årsstämma. Vi bjuder på förtäring innan ordinarie stämmoförhandling. 

När: Måndag den 25 mars 2024, fika från kl 18:00, stämmoförhandlingarna börjar kl 19:00
Var: Kärrasand, Vemboö bygdegårdsförening, Urshult
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Varmt välkommen önskar styrelsen i Åsnens FVOF!

Åsnens fiskevårdsområde