Styrelsen för Åsnens fiskevårdsområdesförening och dess skötselområden har följande kontaktpersoner:

Åsnens FVO

Ordförande
Mikael Jeansson
070-536 03 37
mikael.jeansson@tingsryd.se

Vice ordförande
Börje Svensson
070-756 81 70
borje@villavik.se

Kassör
Anders Häggblad
anders_haggblad@hotmail.com

Sekreterare
Christer Fohlin
fohlins@live.se

Norra skötselområdet

Ordförande
Magnus Karlsson
070-391 79 79
magnusbygg@gmail.com

Södra skötselområdet

Ordförande
Börje Svensson
070-756 81 70
borje@villavik.se

Östra skötselområdet

Ordförande
Anders Häggblad
anders_haggblad@hotmail.com

Medlemsinfo

Åsnens Fiskevårdsområdesförening informerar om gällande regler

  • Alla redskap skall vara utmärkta. Nätkoppel längre än 200 m skall vara utmärkta med minst 3 st bojar. Längre än 300 m 4 bojar o.s.v. Redskapen skall vara märkta med ägarens namn och fastighetsbeteckning.
  • Nät skall vittjas minst 2 gånger per vecka. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) skall vittjas minst en gång per vecka. Bottengarn skall tagas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.
  • Förbud råder att fiska gös under maj månad i hela sjön. Övrig tid gäller 45 cm som minimimått på gös. För gädda är minimimåttet 50 cm och för ål 53 cm.
  • Ingen s k vitfisk eller abborre bör släppas tillbaka i sjön.
  • För yrkesfiskare gäller fångstrapporteringsskyldighet till föreningen.
  • Fiskare skall respektera privata bryggor och stränder samt visa den hänsyn som allmän hyfs och allemansrätten kräver.
  • Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt.
  • Skärpt fisketillsyn råder i sjön. Olaga fiske och redskapshantering kan medföra polisrapport och att redskap beslagtages.

På förekommen anledning erinras om att fiskerätt på samfällt vatten inte kan överföras eller utlånas till annan utan att samtliga i samfälligheten medgivit detta.
Reviderade stadgar har antagits av fiskestämman. Stadgarna finns här:
Stadgar för Åsnens FVOF och kan även erhållas hos respektive skötselområdesordförande.

Styrelsen

Dokument

Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening:

Nuvarande stadgar

Stadgar för Åsnens FVOF (uppdaterade 2021)

Tidigare stadgar

Föreslagna nya Stadgar för Åsnens FVOF 2018

Stadgar för Åsnens FVOF (uppdaterade 2016)

Tidigare stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening (före 2016)

Stämmoprotokoll Åsnens FVOF

Åsnens FVOF årsstämma, stämmoprotokoll 2024-03-25

Åsnens FVOF årsstämma, stämmoprotokoll 2023-03-20

Åsnens FVOF årsstämma, stämmoprotokoll 2022-04-25

Protokoll fört vid Åsnens FVOF årsstämma 2021-09-20 i Parken, Urshult

Protokoll från Åsnens Fiskevårdsområdesförenings styrelsemöte 2018-08-13

Protokoll fört vid Åsnens Fiskevårdsförenings årsstämma den 21 mars 2016 i Kärrasand

Stämmoprotokoll Åsnens FVOF norra skötselområde

Åsnens norra skötselområde, fiskestämma 2024-02-26

Åsnens norra skötselområde, verksamhetsberättelse 2023

Åsnens norra skötselområde, fiskestämma 2023-02-20

Åsnens norra skötselområde, fiskestämma 2022-03-14

Åsnens norra skötselområde, valberedningens förslag 2022-03-14

Åsnens norra skötselområde, verksamhetsberättelse 2021

Protokoll fört vid Åsnens norra skötselområdes årsmöte den 25 februari 2019 i Vrankunge skola

 

Övrig information

Länsstyrelsen: Åsnens reglering – Utvärdering av nuvarande och föreslagen tappningsställare

Länsstyrelsen varnar för sjögull

Åsnen-Nytt

Åsnen-Nytt 2017

Åsnen-Nytt 2016

Åsnen-Nytt 2015

Åsnen-nytt 2014

Åsnen-nytt 2013

Åsnen-nytt 2012

Åsnen-nytt 2011

Åsnen-nytt 2010

Klicka för att visa/hämta/skriva ut.

Om denna webbplats

Åsnens fiskevårdsområdesförening driver denna webbplats med syfte att främja fisketurism i sjön Åsnen och vara en plattform för fiskevårdsområdets information, både till turister och fiskevattenägare i Åsnen.

Allt material så som bilder, texter och filmer på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som Åsnens fiskevårdsområdesförening köpt eller på annat sätt erhållit rätt att publicera.

Undantaget är publicerade fotoutställningar där namngivna fotografer ställer ut på föreningens hemsida. I dessa fall har fiskevårdsområdesföreningen bara fått lov att publicera dessa utställningar så länge upphovrättsinnehavaren samtycker.

Åsnens fiskevårdsområdesförening samarbetar gärna med andra fiskevårdsområdesföreningar, företag och övriga föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i och kring Åsnen så länge deras verksamheter inte står i strid med Åsnens fiskevårdsområdesförenings intressen.

Vill du medverka på denna webbplats, påtala felaktigheter, ge synpunkter, dela material eller samverka på andra sätt är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Åsnens fiskevårdsområde