Styrelsen för Åsnens fiskevårdsområdesförening har följande kontaktpersoner:

Ordförande
Mikael Jeansson
070-536 03 37
mikael.jeansson@tingsryd.se

Kassör
Anders Häggblad
anders_haggblad@hotmail.com

Ordförande Norra skötselområdet
Magnus Karlsson
070-391 79 79
magnusbygg@gmail.com

Ordförande Södra skötselområdet
Börje Svensson
070-756 81 70
borje@villavik.se

Ordförande Östra skötselområdet
Martin Nilsson
070-556 82 29
stollepelle@gmail.com

 

Medlemsinfo

Åsnens Fiskevårdsområdesförening informerar om gällande regler

  • Alla redskap skall vara utmärkta. Nätkoppel längre än 200 m skall vara utmärkta med minst 3 st bojar. Längre än 300 m 4 bojar o.s.v. Redskapen skall vara märkta med ägarens namn och fastighetsbeteckning.
  • Nät skall vittjas minst 2 gånger per vecka. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) skall vittjas minst en gång per vecka. Bottengarn skall tagas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.
  • Förbud råder att fiska gös under maj månad i hela sjön. Övrig tid gäller 45 cm som minimimått på gös. För gädda är minimimåttet 50 cm och för ål 53 cm.
  • Ingen s k vitfisk eller abborre bör släppas tillbaka i sjön.
  • För yrkesfiskare gäller fångstrapporteringsskyldighet till föreningen.
  • Fiskare skall respektera privata bryggor och stränder samt visa den hänsyn som allmän hyfs och allemansrätten kräver.
  • Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt.
  • Skärpt fisketillsyn råder i sjön. Olaga fiske och redskapshantering kan medföra polisrapport och att redskap beslagtages.

På förekommen anledning erinras om att fiskerätt på samfällt vatten inte kan överföras eller utlånas till annan utan att samtliga i samfälligheten medgivit detta.
Reviderade stadgar har antagits av fiskestämman. Stadgarna finns här:
Stadgar för Åsnens FVOF och kan även erhållas hos respektive skötselområdesordförande.

Styrelsen

Om denna webbplats

Åsnens fiskevårdsområdesförening driver denna webbplats med syfte att främja fisketurism i sjön Åsnen och vara en plattform för fiskevårdsområdets information, både till turister och fiskevattenägare i Åsnen.

Allt material så som bilder, texter och filmer på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som Åsnens fiskevårdsområdesförening köpt eller på annat sätt erhållit rätt att publicera.

Undantaget är publicerade fotoutställningar där namngivna fotografer ställer ut på föreningens hemsida. I dessa fall har fiskevårdsområdesföreningen bara fått lov att publicera dessa utställningar så länge upphovrättsinnehavaren samtycker.

Åsnens fiskevårdsområdesförening samarbetar gärna med andra fiskevårdsområdesföreningar, företag och övriga föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i och kring Åsnen så länge deras verksamheter inte står i strid med Åsnens fiskevårdsområdesförenings intressen.

Vill du medverka på denna webbplats, påtala felaktigheter, ge synpunkter, dela material eller samverka på andra sätt är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Åsnens fiskevårdsområde