Åsnens Fiskevårdsområdesförenings skötselområden håller årsmöte 2023. Här är tid och plats för respektive skötselområde:

Norra Skötselområdet: 20/2 i Vrankunge Skola 19:00

Södra Skötselområdet: 21/2 i Fiskestugan 18:00

Östra Skötsel området: 6/3 i Loke Jät 19:00

Välkommen!

Åsnens fiskevårdsområde