Åsnens Fiskevårdsområdesförening bjuder in till fiskestämma i Parken i Urshult den 25/4. Vi börjar med lite förtäring och håller därefter sedvanliga förhandlingar.

Var: Parken i Urshult

När: Måndag den 25 april, förtäring vid kl 18:00, förhandlingarna börjar kl 19:00

Anmälan för förtäring till asnenfvo@gmail.com eller 070 – 536 03 37.

Här kan du hämta förberedande dokument för vad som ska avhandlas på mötet:

Balansrapport

Budget

Dagordning

Fiskeregler

Förslag stadgar

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

 

Välkommen, hälsar Styrelsen!

Åsnens fiskevårdsområde