Åsnens FVOF styrelse har beslutat att upprätta en ägarförteckning över samtliga fiskevattenägare i sjön Åsnen. Orsaken till detta beslut är att försäljning av fiskekort har genererat inkomster till föreningen. Mot bakgrund av detta har föreningen beslutat om att dela ut en viss del av föreningens överskott till medlemmarna i enlighet med våra stadgar. Pengarna skall enligt skattemyndigheten tas upp i respektive ägares bokföring som inkomst.

Enligt bifogade papper så har vi uppgifter om din/dina fastigheter i vårt register rörande fastighetsbeteckning, areal fiskevatten i Åsnen och eventuella delägare för fastigheten. En av delägarna är satt som kontaktperson och information skickas endast till denne. Meddela om någon annan skall vara kontaktperson.

För att kunna betala ut pengar till fiskevattenägarna behöver vi följande uppgifter från dig/er:

Fastighet(er)
Namn
Adress
Mejladress
Telefonnummer
Bankgiro/plusgiro/konto

Vänligen svara via mail till asnensfvo@gmail.com eller brevledes till:
Klas Samuelsson
Rössvik Planen
362 95 Urshult

OBS! Om det är flera ägare behöver vi även en fullmakt för den som företräder fastigheten och gemensamt kontonummer skall bekräftas. Fullmakten kan hämtas här för påskrift och skickas in tillsammans med formuläret till adressen ovan.

Detta meddelande har även skickats ut brevledes till kända Fiskevattenägare, men du kan förstås välja att svara på valfritt sätt oavsett om du fått brev eller ser detta här på hemsidan.

Vi emotser ert svar senast den 2022-06-30.

Med vänlig hälsning,
Åsnens FVOF

Åsnens fiskevårdsområde