Detta år kommer vi sent att glömma men många av oss skulle kanske helst vilja glömma året som nästan är till ända. Ingen av oss kunde i januari i år föreställa sig den stora förändring av tillvaron som pandemin inneburit.

Aldrig någonsin tidigare har vi tvingats anpassa oss till en ökad digitalisering och bl.a förändrad mötesteknik. Numera ses vi i små fyrkantiga rutor och om vi vill begära ordet trycker vi på en liten hand i datorfönstret. Oftast är den gulfärgad.

Vi har i princip slutat träffas fysiskt, först inte mer än 500 personer, därefter 50, efter sommaren minskade vi antalet till 8 och på julafton får vi inte träffas mer än 4 personer tillsammans. Man undrar var det ska sluta.

Ingen vet men de nya rekommendationerna kommer att gälla fram till den 24 januari. Ingen av oss vågar spekulera i vad som kommer att hända. En del av oss har säkert drabbats av sjukdomen andra inte. En del svårt, andra kanske utan att märka av det.

Förutsättningarna för oss som bor runt sjön och direkt eller indirekt påverkas av olika beslut kan bara konstatera att besöksnäringen har haft det svårt. Många är de förslag till åtgärder på lokal och nationell nivå. De har i viss mån hjälpt till att minska förlusterna som ett resultat av uteblivna bokningar eller besök.

Nu är turistsäsongen över och när vi summerar säsongen för FVO har det visat sig att vi inte påverkats särskilt mycket i negativ riktning. Fiskekortförsäljningen har fortsatt öka om än i minskad utsträckning. Nationellt har det inhemska sportfisket ökat rejält men mot bakgrund av att vi säljer många kort till utländska besökare som uteblivit har ökningen stannat av.

En annan konsekvens är att vi inte kunnat hålla en stämma för år 2020. Däremot har verksamheten fortsatt ändå. Till en början med viss osäkerhet men efter något styrelsemöte och beslut om fortsatt verksamhet utifrån befintliga verksamhetsplaner alltmer säkert.

Nu ser vi fram emot ett nytt år 2021 och förhoppningsvis lite stabilare situation. Under januari månad vet vi dock vad som gäller-social distans med maximalt fyra i sällskapet. Själv hoppas jag på ett bättre vinterfiske än förra året då min enda isfisketävling var SM i Arvika. Om nuvarande regler kommer att gälla blir det inga tävlingar över huvud taget. Alternativet blir då om vädret tillåter att gå ut i favoritviken och ta någon mataborre. Ett väl så bra alternativ.

Med dessa ord vill jag tacka er alla där ute som gör en insats för sjön Åsnens utveckling och attraktivitet. Tillsammans kan vi hålla i och hålla ut och medverka till ett bättre år 2021.

God jul önskar styrelsen för Åsnens FVO!
genom Mikael Jeansson, ordförande

Åsnens fiskevårdsområde