Insättning av gös

Svenska Gös AB i Norrköping levererar här fisk som kommer i behållare där vattnet syresätts med hjälp utav gastuber. Utsättning har skett vid Rävabacken i Urshult, Mjölknabben och i Kalvsvik. På bilden ses Sven Hellberg som behjälplig vid utsättningen av gösen.

Här ses gösen i närbild. Fiskarna som är två-åriga väger ungefär 10 ? 15 gram per styck.

Gösen som släpps ut hanteras försiktigt från spannar och ut i sjön.

Åsnens fiskevårdsområde