Insättning av öring

Här kommer en fiskleverans med öring till Torne från Fiskodlingen i Långhult utanför Ljungby. Tre stycken av lastbilens skepp sätts ut i Åsnen via grov rörledning.

Öringen som levereras väger cirka 8 hg per styck. Utsättningen här sker vid Hulevik. I och med att fisken åker med vattenstrålen direk ut i sjön så slipper den normalt att vara utan vatten under hanteringen.

En praktikant från ett fiskegymnasium hjälper här till med utsättningen utav öringen. Det finns fiskeutbildning på gymnasienivå i Osby.

Åsnens fiskevårdsområde