På Irland har man framgångsrikt bildat en nationell arbetsgrupp för kampen mot sjögull, säger biologen Tina Kyrkander till tidningen Smålandsposten. Enligt tidningen samlades hon och ett antal biologer vid Hönshyltefjorden i Ryd för att inspektera sjögullets utbredning i fjorden och Mörrumsån.

Deras arbete så här långt handlar om att kartlägga olika metoder för att bekämpa sjögullens utbredning.

En metod som redan använts i Åsnens södra delar är att lägga ut mattor  på isen som sedan tyngs ner och sjunker till botten för att kväva sjögullen.

Åsnens fiskevårdsområdesförenings arbete mot Sjögull i Åsnen

Sjögull har en otrolig växtkraft vilket hotar att täppa till sjöar och vattendrag och att tränga ut det övriga livet i vattnet. (Foto: Länsstyrelsen)

Smålandsposten: Effektiva insatser behövs i kampen mot sjögull

Åsnens fiskevårdsområde