Sjögull i Åsnen

Under de senaste somrarna har man kunnat se att växten sjögull med sina gula blommor snabbt förökar sig på vissa platser i Åsnen. Det är framför allt södra delarna av sjön som har drabbats. Växten kväver all annan växtlighet, försämrar för fisken att trivas och begränsar framkomsten av båttrafik starkt. Därför har det beslutats att inleda bekämpning av växten.

Länssstyrelsen, kommunen och fiskevårdsområdet har gått samman och lagt ut olika typer av täckmattor för att se vilket som är mest effektivt för att kunna kväva växten. Mattorna har lagts på isen och en del tyngs ner med armeringsjärn och andra trycks ner med hjälp utav grus. Även halm har använts som täckmaterial. Armeringsmattor måste ju naturligtvis tas upp när de gjort sin förmodade verkan. I takt med att isen smälter så räknar man med att mattorna sjunker och gör så att växten inte kan få ljus och därmed kvävs. Försöket ska följas noga för att se vilken metod som verkar lämplligast.

En kall vinterdag utförde frivilliga krafter det praktiska arbetet. Östanvinden svepte över och medförde att arbetstakten fick vara hög för att hålla värmen.

Åsnens fiskevårdsområde