Alla fiskevattenägare i Åsnen inbjuds till en informations- och diskussionskväll i Kalvsviks bygdegård måndagen den 5 februari kl. 19.00.

Kvällens agenda:

Åsnens styrelse kommer föreslå stadgeändringar på fiskestämman den 26 mars som innebär:

  1. Skötselområdena försvinner medan Åsnens Fvof kvarstår.
  2. Utdelning av vinst till enskilda och samfällda vatten.

Detta innebär i så fall stadgeändringar i § 2 och § 9 samt en del justeringar i andra paragrafer.

Välkomna, hälsar Styrelsen

Åsnens fiskevårdsområde