Åsnens Fiskevårdsområdesförenings tre skötselområden kallar nu till ordinarie fiskestämma.

För  Åsnens Norra skötselområde hålls stämman måndagen den 27 februari kl 19:00 i Vrankunge Skola.

För Åsnens Östra skötselområde hålls årsmötet måndagen den 27 februari kl 19:00 i Loke, Jät.

För Åsnens Södra skötselområde hålls årsmötet tisdagen den 28 februari kl 19:00 i Fiskestugan, Urshult.

Välkomna! hälsar styrelsen.

Åsnens fiskevårdsområde