640px-3D_Judges_GavelÅsnens fiskevårdsområdesförening kallar nu till extra stämma.

Stämman hålls måndagen den 11 april kl 17:30 i Kärrasands bygdegård.

På den ordinarie stämman som hölls de 21 mars godkändes förslaget till nya stadgar med två ändringar. De två ändringarna är:

Möjligheten att sälja långrevskort togs bort och nedre gräns för utbetalning till fiskerättsägare höjdes till 2 % av prisbasbeloppet.

Måste godkännas på extra stämma

§ 1 – § 10 måste godkännas av Länsstyrelsen och § 11 och resterande måste godkännas av en extrastämma. Det är alltså denna extrastämma som hålls måndagen den 11 april kl. 17.30 i Kärrasands bygdegård.

Nya Stadgar för Åsnens FVOF 2016

Protokoll fört vid Åsnens Fiskevårdsförenings årsstämma den 21 mars 2016 i Kärrasand

Välkommen!

 

Åsnens fiskevårdsområde