Uppdaterad 2017-02-28, tidigare publicerad 2016-06-07 

På förra årets ordinarie fiskestämma som hölls den 21 mars 2016 antogs förslag till nya stadgar. För att stadgeändringarna ska gälla måste de dels godkännas av Länsstyrelsen, dels godkännas på en extra stämma. Nu är allt klart.

Den 11 april 2016 hölls en extra stämma där ändringarna antogs och nu har även Länsstyrelsen godkänt ändringarna.

På senaste årsmötet som hölls den 27 februari 2017 uppdaterades så stadgarna med Länsstyrelsens ärendenummer och nu finns dessa att se här:

Nya stadgar för Åsnens FVOF 2016

 

Åsnens fiskevårdsområde