Vem äger fiskerätten, och var gäller den?

Vem har rätt att fiska var? Hur fungerar det med samfällt fiske och vilka får egentligen fiska var efter att fisket skiftats? Det är frågor som besvaras i en artikel du kan läsa här:

Så ägs fisket i Sverige

I Byn har man samfällt fiske som sedan skiftas när byn växt vilket förändrar fiskerätten. Hur det påverkar kan du läsa mer om här.
I Byn har man samfällt fiske som sedan skiftas när byn växt vilket förändrar fiskerätten. Hur det påverkar kan du läsa mer om här.