Vem har rätt att fiska var? Hur fungerar det med samfällt fiske och vilka får egentligen fiska var efter att fisket skiftats? Det är frågor som besvaras i en artikel du kan läsa här:

Så ägs fisket i Sverige

I Byn har man samfällt fiske som sedan skiftas när byn växt vilket förändrar fiskerätten. Hur det påverkar kan du läsa mer om här.

I Byn har man samfällt fiske som sedan skiftas när byn växt vilket förändrar fiskerätten. Hur det påverkar kan du läsa mer om här.

Åsnens fiskevårdsområde